ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา เดชสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นด้วยกับระบบการเรียนออนไลน์หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2020
ปรับปรุง 05/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 24749
Page Views 29166
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกงหราพิชากร คลองทรายขาว กงหรา 074-687028
2 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวัง กงหรา 074605236
3 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร นาขยาด ควนขนุน
4 โรงเรียนพนางตุง พนางตุง ควนขนุน
5 โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด 074610274
6 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฝาละมี ปากพะยูน 074 697639
7 โรงเรียนตะแพนพิทยา ตะแพน ศรีบรรพต 074650054
8 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง 0 7461 2146