ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นด้วยกับระบบการเรียนออนไลน์หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2020
ปรับปรุง 25/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 111592
Page Views 135894
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกงหราพิชากร คลองทรายขาว กงหรา 074-687028
2 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวัง กงหรา 074605236
3 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร นาขยาด ควนขนุน
4 โรงเรียนพนางตุง พนางตุง ควนขนุน
5 โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด 074610274
6 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสัก บางแก้ว 074697164
7 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฝาละมี ปากพะยูน 074 697639
8 โรงเรียนตะแพนพิทยา ตะแพน ศรีบรรพต 074650054
9 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง 0 7461 2146