ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ย. 65 ถึง 21 ก.ย. 65 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
15 ก.ย. 65 ถึง 16 ก.ย. 65 สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 1/2565
13 ก.ย. 65 ถึง 14 ก.ย. 65 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา