ติดต่อเรา
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
332 หมู่ที่ 11   ตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93110
เบอร์โทรสาร 074-631182


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน