รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
332 หมู่ที่ 11   ตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93110
เบอร์แฟกส์ 074-631182


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :