สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   :  ต้นมะขาม