ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการวัยใสวัยเรียนป้องกันการตั้งครรภ์และติดเชื้อ HIV
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้จัดทำโครงการวัยใสวัยเรียนป้องกันการตั้งครรภ์และติดเชื้อ HIV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิตในการป้องกันตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,09:25   อ่าน 135 ครั้ง