ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมนักเรียนจัดทำวีดิทัศน์สั้น (Shot Clip)
กิจกรรมอบรมนักเรียนจัดทำวีดิทัศน์สั้น (Shot Clip) เนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกัน  ยาเสพติด หรือที่เป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,09:38   อ่าน 135 ครั้ง