ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนในชนบท
วันที่ 18. กันยายน 2563 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารนำโดย นางสาวกาญจนา. เดชสม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณกิตติพงษ์ จากโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนในชนบท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,09:33   อ่าน 144 ครั้ง