ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ทางโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ขอขอบพระคุณท่านเสถียร หนูคง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาพร้อมให้คำแนะนำชี้แนะเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,13:29   อ่าน 294 ครั้ง