ภาพกิจกรรม
บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามนโยบายโครงการ "ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังนิสัยของลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะรู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม ณ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,13:46   อ่าน 550 ครั้ง