ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันรายงานตัวและมอบตัว 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆตามรายละเอียดที่กำหนด ณ ห้องประชุม โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
****  ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว
ตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 673 ครั้ง