ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร เรื่อง การสอนชดเชยวันหยุด
ประกาศโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร เรื่อง การสอนชดเชยวันหยุด
เนื่องจากเหตุพิเศษอุทกภัย (น้ำท่วม) มีการหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารจึงจัดการเรียนการสอนชดเชยดังนี้
            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,13:22   อ่าน 937 ครั้ง