ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
เนื่องจาก คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ในการนี้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนในปกครองของท่านให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในวันดังกล่าว
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,13:23   อ่าน 890 ครั้ง