ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2564โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชา!!!
 

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 477 ครั้ง