จดหมายข่าว
เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
วันพุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวภัสฎาวรรณ แย้มทิม และนายวิศรุต คงเทพ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงเวลาการประเมินต่างๆ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Google Meet
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,08:56   อ่าน 233 ครั้ง