ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริพร พานิชย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุฑาทิพย์ สงคง
ครูอัตราจ้าง