ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ภูวริดา
ชื่อนักเรียน : นางสาวภูวริดา พิศมัย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:08   อ่าน 403 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน วุฒิชัย
ชื่อนักเรียน : นาย วุฒิชัย รักษ์ขาว
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:06   อ่าน 414 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน วริศรา ดำสินธู์
ชื่อนักเรียน : นางสาววริศรา ดำสินธุ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:06   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน พัธชยุตมิ์
ชื่อนักเรียน : นาย พัธชยุตมื์ ยอดราช
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:05   อ่าน 419 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะส้มผลลงาน พงศทร
ชื่อนักเรียน : นาย พงศทร จอมชิตกล่ำ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:03   อ่าน 357 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ประวิทย์
ชื่อนักเรียน : นาย ประวิทย์ ชัยศรี
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:03   อ่าน 375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงานรุ่งฤดี
ชื่อนักเรียน : นางสาวรุ่งฤดี ศรีราม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ภูมิภัทร
ชื่อนักเรียน : นาย ภูมิภัทร มาสง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 358 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แฟ้มสะสมผลงาน ขนิษฐา
ชื่อนักเรียน : ขนิษฐา สุกทอง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:02   อ่าน 361 ครั้ง